Rada školy

rada školy

Rada školy je ustanovená podľa paragrafu 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Predseda – Mgr. Mária Barnová (pedagogický zamestnanec) 

Podpredseda – Mgr. Peter Šaliga (pedagogický zamestnanec)

Ing. Ivana Andrejcová – zástupca rodičov

Ing. Monika Bukovinská – zástupca rodičov

Lenka Oravec – zástupca rodičov

Ing. Miriam Ihradská – zástupca rodičov

Jarmila Gorelová – nepedagogický zamestnanec

Ing. Peter Strapák – poslanec MČ Ružinov

Ing. Marcela Kulifajová – poslankyňa MČ Ružinov

Ing. TFrantišek Bolgáč – poslanec MČ Ružinov

Mgr. Kamil Bodnár – poslanec MČ Ružinov