Termínovník

Termínovník pre školský rok 2020/2021

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka

02.09.2020 (streda)
07.09. a 08.09.2020
29.10.2020 – 30.10.2020
18.11.2020 (streda)
09.12. 2019 (streda)
22.12.2020 (utorok)
23.12.2020 – 07.01.2021
08.01.2021 (piatok)
20.01.2021 (streda)
29.01.2021 (piatok)
01.02.2021 (pondelok)
01.03. – 05.03.2021
17.03. 2021 (streda)
24.03.2021 (streda)
01.04. – 06.04.2021
14.04.2021 (streda)
19.05.2021 (streda)
16.06.2021 (streda)
23.06.2021 (streda)
30.06.2021 (streda)
začiatok školského vyučovania
triedne schôdzky RZ (zvlášť pre 1. a 2. stupeň)
jesenné prázdniny
PR – hodnotenie za 1. štvrťrok školského roka
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok školského roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
polročné prázdniny
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
TESTOVANIE 9 – 2021
veľkonočné prázdniny
PR – hodnotenie za 3. štvrťrok školského roka
TESTOVANIE 5 – 2021
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení