Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
iveta.hajduova@zsmedzilaba.eu
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca II.stupňa
bartok111@azet.sk

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Zemanová

Asistentka riaditeľky školy
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne
annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

tajomníčka, ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Božena Maďarová1.Abozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová1.Bjana.krizanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jarmila Kotríková2.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková2.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Porvazníková2.Clucia.porvaznikova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Katarina Kovácsová2.Dkatarina.kovacsova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová3.A, ZRŠ 1luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Alexandra Dziubanová3.Balexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová3.Csona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková4.Alenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Drahomíra Bielková4.Bdrahomira.bielkova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová iveta.hajduova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Bela Bártok ANJ, NEJ, VYV bartok111@azet.sk
Mgr. Veronika Golecká 5.A GEG, ETV, INF, VYV veronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Borošová 5.B ANJ, BIO martina.borosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Hegedušová 5.C SJV, ETV, VYV, DEJ lucia.hegedusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche 6.A NEJ, OBN, TSV lucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová 6.B DEJ, OBN, GEG jaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Daniela Koberová 6.C MAT, SJL, ETV daniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová 7.A MAT, NBV barbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Julie Rázusová 7.B BIO, ANJ julie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová 8.A MAT, INF, ETV zuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová 8.B SJL, ETV, NBV veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga 9.A BIO, THD peter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová 9.B SJL, NEJ, ETV, VYV maria.barnova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Peter Rak FYZ, CHE, THD peter.rak@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, GEG, ETV, THD lubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dávid Richnavský TSV, THD david.richnavsky@zsmedzilaba.eu
Mgr. Denisa Balogová ANJ denisa.balogova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová ANJ hana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, VYV lesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková ANJ veronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Ing. Marcela Hodosyová INF marcela.hodosyova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Daniela Chupáčová HUV, ETV, INF daniela.chupacova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Miriam Blahá miriam.blaha@zsmedzilaba.eu
Katarína Kassayová katarina.kassayova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Zuzana Kiššová zuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Jana Kršňáková jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Kovacsová katarina.kovacsova@zsmedzilaba.eu
Katarína Miščí katarina.misci@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Hanzeliovázuzana.hanzeliova@zsmedzilaba.eu
Petra Grňová Michálkovápetra.grnova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Zuzana Kyndlovázuzana.kyndlova@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelováekonómka
Anna Khúlovápersonalistka
Milan Khúlaúdržbár
Ing. Štefan Židekškolník
Estera Sládekováupratovačka
Gabriela Buchováupratovačka
Anna Pálenikovávedúca ŠJ
Viera Spasovská, Martina Berčeková, Jana Kováčiková, Erika Randlová, Renáta Kubičinová, Ľubica Brišovákuchárky
Školský špeciálny pedagógPhDr. Katarína Harišová, PhD. 
Poradňa na Drieňovej (externý psychológ a špeciálny pedagóg)PhDr. D. Grečnerová,  Mgr. Alexandra Stanislavová
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov Mgr. Veronika Golecká
PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykov Mgr. Hana Zemanová
PK výchovných predmetov Mgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKT Mgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJ PaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUV Mgr. Daniela Chupáčová
Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSV Mgr. Dávid Richnavský
Koordinátor matematických súťaží Mgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová