Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Veronika Chovancová

Zástupkyňa II.stupňa
veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu (ŠKD)
bela.bartok@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná a kariérová poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Zemanová

Asistentka riaditeľky školy
tajomníčka
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne
annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Jarmila Kotríková1.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková1.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Božena Maďarová2.Abozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová2.Bjana.krizanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková3.Alenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jolana Sabová3.Bjolana.sabova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Porvazníková3.Clucia.porvaznikova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Adriana Ciglanová3.Dadriana.ciglanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová4.A, ZRŠ 1luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Alexandra Dziubanová4.Balexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová4.Csona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová  info@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Béla Bartók NEJ, ZRŠpVbela.bartok@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga5.ABIO, ENV, THDpeter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Hirčková5.BCHE, FYZ, BIOmartina.hirckova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Golecká6.AGEG, INF, HUVveronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Borošová6.BANJ, BIOmartina.borosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Hegedušová6.CSJV, ETV, DEJlucia.hegedusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche7.AETV, OBN, TSV, NEJlucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová7.BDEJ, OBNjaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Daniela Koberová7.CMAT, SJLdaniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová8.AMAT, NBV, FYZbarbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr.  Julie Rázusová8.BBIO, ANJjulie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová9.AMAT, INFzuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová9.BSJL, NBV, ZRŠ 2veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová ANJhana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková ANJveronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Denisa Balogová ANJdenisa.balogova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJlesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, THDlubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Petreje TSV, GEG, ETVkatarina.petreje@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová SJL, ETVmaria.barnova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka MAT, NBVpeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Marcela Luhová VYV, NEJmarcela.luhova@zsmedzilaba.eu
Ing. Marcela Hodosyová INFmarcela.hodosyova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Miriam Blahá miriam.blaha@zsmedzilaba.eu
Katarína Kassayová katarina.kassayova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Zuzana Kiššová zuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Lucia Agoštonová lucia.agostonova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Bc. Miroslava Priškinová miroslava.priskinova@zsmedzilaba.eu
Bc. Eva Miskolci eva.miskolci@zsmedzilaba.eu
PhDr. Katarína Harišová, PhD.katarina.harisova@zsmedzilaba.eu
Petra Grňová Michálkovápetra.grnova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Iveta Medveďováiveta.medvedova@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelováekonómka
Anna Khúlovápersonalistka
Milan Khúlaúdržbár
Ing. Štefan Židekškolník
Estera Sládekováupratovačka
Gabriela Buchováupratovačka
Anna Pálenikovávedúca ŠJ
Viera Spasovská, Martina Berčeková, Jana Kováčiková, Erika Randlová, Renáta Kubičinová, Ľubica Brišovákuchárky
Školský špeciálny pedagógPaedDr. Iveta Medveďová
Poradňa na Drieňovej (externý psychológ a špeciálny pedagóg)PhDr. D. Grečnerová,  Mgr. Alexandra Stanislavová
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov Mgr. Peter Šaliga
PK environmentálnej výchovy Mgr. Peter Šaliga
PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykov Mgr. Julie Rázusová
PK výchovných predmetov Mgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKT Mgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJ PaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUV Mgr. Veronika Golecká
Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSV Mgr. Katarína Petreje
Koordinátor matematických súťaží Mgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová
Koordinátor voľnočasových aktivít Mgr. Martina Čermáková