Deň narcisov 2019

Deň narcisov 2019

11.4.2019 sa naša škola zapojila do 23. ročníka jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín – DEŇ NARCISOV.
Každoročne ju organizuje Liga proti rakovine. Tento rok sa niesol v duchu „NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?“. Organizátori tým naznačili, že za každým narcisom je príbeh. Žiaľ, každý z nás vo svojom okolí pozná niekoho, kto trpí rakovinou.

My sme sa veľmi tešili na tento deň. Žiaci boli úžasní a spontánni. Na II. stupni si pripravili prezentáciu žiaci: K. Spáčilová (8.B), A. Rozboril (8.A), N. Monosi (8.A), D. Vohnout (8.A). Aj žiaci I.stupňa nezaostávali za staršími spolužiakmi a tiežv jednotlivých triedach odprezentovali dôležité fakty ohľadne rakoviny a finančnej zbierky.

Máme veľkú radosť z toho, že sa do finančnej zbierky zapojili skoro všetci žiaci a zamestnanci školy a aj zamestnanci Doprastavu.

Vyzbieraná suma 1054, 09 € (1.stupeň 378,20 €, 2.stupeň 675,81 €).

Mgr. Jaroslava Felcanová

foto tu

54321
(0 votes. Average 0 of 5)