Deň zeme 22.4.20121

Deň zeme 22.4.20121

Deň zeme 22.4.2021

         Do projektu sa zapojili žiaci 1. stupňa – 190 žiakov počas vyučovania i ŠKD.
Na hladký priebeh dňa tak dohliadali pani učiteľky i pani vychovávateľky. Cieľom projektu bolo 

  • Priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)