Návšteva Domova dôchodcov

Návšteva Domova dôchodcov

Návšteva Domova dôchodcov na Pažítkovej

        Dňa 2.10.2019 naše detičky z 1.A triedy prišli potešiť babičky a deduškov z DD Pazitkova. Deti si pripravili pestrý program plný tanca a piesní. Nechýbali aj tvorivé dielničky, na ktorých si vytvorili krásne jabĺčko. 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)