Olympiáda z nemeckého jazyka

Olympiáda z nemeckého jazyka

Olympiáda z nemeckého jazyka

V piatok, 26. novembra 2021, sa počas 2. vyučovacej hodiny uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka pod vedením pána zástupcu Bartóka a pani zástupkyne Chovancovej.                                                                Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníkov.

Výsledky žiakov boli nasledovné:

1. miesto v kategórii 1A získala Linda Lamačová zo VII.C triedy,

1. miesto v kategórii 1B získala Alexandra Horáková z IX.A triedy,
2. miesto v kategórii 1B získal Tomáš Ondrčka z VIII.B triedy,
3. miesto v kategórii 1B získal Michal Hanták z VIII.B triedy.

Výhercom z celého srdca blahoželáme, Linde a Saške držíme palce                  v okresnom kole Olympiády :-).

54321
(0 votes. Average 0 of 5)