POZNÁME VÍŤAZOV 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

POZNÁME VÍŤAZOV 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

Druhý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA pozná svojich víťazov. Rozhodovanie bolo aj v tomto ročníku veľmi ťažké, a aj z tohto dôvodu sú víťazmi na niektorých školách (v zozname nižšie) i viaceré zapojené triedy.

Všetkým zúčastneným školám a triedam ĎAKUJEME za zaslané projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka. Obzvlášť veľká vďaka patrí všetkým pedagógom za ich nasadenie a angažovanosť v príprave projektov.

Týchto 50 škôl sa môže tešiť na svoju výhru – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.

A Medzi 50 – timi triedami, je aj naša IV.A, ako jediná z celej Bratislavy. tešíme sa!!!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)