Pytagoriáda a Ypsilon

Pytagoriáda a Ypsilon

Súťaže Pytagoriáda a Ypsilon

        09.12. prebehlo v škole školské kolo v matematickej súťaži PYTAGORIÁDA. Na prvom stupni sa ho zúčastnilo 26 žiakov z 3. a 4. ročníka. Žiaci, ktorí boli úspešní postupujú do okresného kola.
Cieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je  a) podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre širšiu populáciu žiakov základných škôl a osemročných gymnázií (ďalej len „škôl“) prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, b) podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, c) rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike, d) prispieť k účelovému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, e) popularizovať matematiku, f) umožňovať učiteľom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

      11.12. prebehla v škole celoslovenská súťaž v slovenskom jazyku YPSILON – Slovina je hra. Prihlásilo sa 116 žiakov z 2. – 9. ročníka. Celú súťaž snímala aj televízia RUŽINOV. 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)