Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019 - I. stupeň

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019 - I. stupeň

Dňa 21. 02. 2019 sme opäť zorganizovali školské kolo celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Školského kola sa zúčastnilo 26 žiakov I. stupňa ZŠ. Deti sa na začiatku trošku popasovali s trémou, nakoniec nad ňou zvíťazili a predviedli krásne umelecké majstrovstvo. Každé dieťa malo obrovskú chuť vyhrať a ukázať, čo dokáže. Právom si zaslúžili pochvalu za snahu.

Víťazi boli ocenení knihami, vecnými cenami a diplomom. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiak III.A Richard Hasala. Držíme mu palce!

Fotogaléria tu.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)