Sokoliari - Červený rybník

Sokoliari - Červený rybník

Sokoliari – Červený rybník

      Dňa 10.09.2021 žiaci 3.A a 4.B využili krásne počasie a učivo prírodovedy si išli rozšíriť k Sokoliarom – ČERVENÝ RYBNÍK.
Venovali sa tam histórii sokoliarstva, rozdeleniu dravých vtákov, určovaniu listnatých a ihličnatých stromv a ich plodov. Všetky znalosti si vyskúšali počas cesty náučným chodníkom a zavŕšili kvízom. Ich aktívna účasť bola odmenená krásnym diplomom. 

     

54321
(0 votes. Average 0 of 5)