Súťaže Všetkovedko a Expert

Súťaže Všetkovedko a Expert

VŠETKOVEDKO – 1.stupeň a EXPERT – 2. stupeň.

Dňa 28.11.2019 v priestoroch školskej jedálne a interaktívnej učebne prebehli súťaže:
VŠETKOVEDKO – 1.stupeň a EXPERT – 2. stupeň.
Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť, Súťaž Všetkovedko je zaujímavou formou zopakovania si vlastných vedomostí žiakov a spôsobom sebahodnotenia, kde žiak má možnosť sám seba zhodnotiť ako sa dokáže „popasovať“ s úlohami bežného života. 

                                                                          Prvotné výsledky, naši NAJ: 
                   2.ročník – Čižmár (II.A), Mezey (II.A), Bartáková (II.D)
                   3.ročník – Golecká (III.A), Janščo (III.C), Bielčiková (III.B), Madárová (III.C), Gaál (III.A),
                   4.ročník – Žemlička (IV.B)
 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)