Svetový deň zvierat v 3.A

Svetový deň zvierat v 3.A

Svetový deň zvierat v 3.A

       Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov.  Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. 3.A si dôležitosť zvierat pripomenula triednym projektom, na ktorom žiaci získali nové vedomosti o zvieratách, porozprávali si rôzne príbehy a v tímoch sa upriamili na tvorbu plagátov.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)