Zlatý vek Peterhofu - Od Petra I. po Katarínu II.

Zlatý vek Peterhofu - Od Petra I. po Katarínu II.

Máloktorí panovníci sa zapísali do dejín Ruska tak ako Peter I. Veľký (1682 – 1725) a Katarína II. Veľká (1762 – 1796). Ruský imperátor Peter I. svojou politikou otvoril Rusko Európe. Jeho najväčším dielom bolo založenie nového hlavného mesta St. Petersburgu, ktoré sa stalo príslovečným oknom do Európy, živým kotlom miešania ruskej a západoeurópskej kultúry. V okolí nového hlavného mesta vyrástli nové paláce a jedným z nich bol aj Peterhof.

Na politiku Petra Veľkého nadviazala aj Katarína Veľká – symbolicky to potvrdzuje aj nápis na pomníku Petra I. v St. Petersburgu, ktorý svojmu predchodcovi venovala imperátorka: Petrovi I. Katarína II.

https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=zlaty-vek-peterhofu-od-petra-i-po-katarinu-ii

54321
(0 votes. Average 0 of 5)