Akcie

Akcie

PLÁN VYCHÁDZOK, EXKURZIÍ, VÝLETOV, SÚSTREDENÍ A INÝCH AKTIVÍT

PLÁN VYCHÁDZOK, EXKURZIÍ, VÝLETOV, SÚSTREDENÍ A INÝCH AKTIVÍT

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 SEPTEMBER 2018 Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 2. stupňaVýchovný koncert pre žiakov 1. stupňa…
SVETOZÁR

SVETOZÁR

“Svetozár” – inscenované čítanie, problém holubov, neskôr aj mobilov, hra na poslancov a veľa smiechu pri argumentoch…. Príbeh od Andrey…
Lyžiarsky výcvikový kurz 2019

Lyžiarsky výcvikový kurz 2019

Po vianočných sviatkoch, ešte cez prázdniny, v nedeľu 6.1.2019 sme ráno spolu so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka (40…
Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019 - I. stupeň

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín 2019 – I. stupeň

Dňa 21. 02. 2019 sme opäť zorganizovali školské kolo celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Školského kola sa…
Fašiangový bál

Fašiangový bál

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Pre toto obdobie…
Rozprávkový deň predškolákov 2019

Rozprávkový deň predškolákov 2019

V krásnu slnečnú jarnú sobotu 23.3.2019 k nám do školy zavítalo 80 budúcich prváčikov na “srdcovku” našej školy – Deň…
100 rokov Československa

100 rokov Československa

Žiaci 8.A triedy si pripravili projekt, ktorý mal následné časti: Vznik ČSR a významní predstavitelia (zakladatelia) – pripravil žiak L.Révay…