Turisticko-poznávací krúžok 2021/2022

Turisticko-poznávací krúžok 2021/2022

Turisticko-poznávací krúžok 2021/2022

        Náplňou krúžku je zvyšovanie zdatnosti; spoznávanie turistických a historických lokalít v našom regióne; vedieť sa orientovať v teréne; naučiť sa spoznávať faunu a flóru v prírode; čítanie mapy atď.
        Cieľom krúžku je, aby deti spoznali svoje najbližšie aj vzdialené okolie, aby sa zblížili s prírodou a naučili sa v nej orientovať, správať a prežiť a zvýšili si svoje pohybové schopnosti a výkonnosť, upevňovali si zdravie a kondíciu.
Stretávať sa budeme raz mesačne v sobotu. Deti budú v predstihu oboznamované s plánovanou akciou a všetky turistické výpravy budú prispôsobené veku detí. 


54321
(0 votes. Average 0 of 5)