Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Veronika Chovancová

Zástupkyňa II.stupňa
veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu (ŠKD)
bela.bartok@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná a kariérová poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Zemanová

Asistentka riaditeľky školy
tajomníčka
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne
annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Božena Maďarová1.Abozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová   1.Bjana.krizanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Alexandra Dziubanová1.Calexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jarmila Kotríková2.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková2.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová   3.A, ZRŠ 1luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová3.Bsona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková4.Alenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jolana Sabová4.B jolana.sabova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dominika Vrbiarová4.Cdominika.vrbiarova@zsmedzilaba.eu
Ing. Gabriel Sitťai4.Dgabriel.sittai@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová     info@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Béla Bartók   NEJ, HUV, ZRŠpV bela.bartok@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová 5.A MAT, INF zuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
JUDr. Slávka Danišová 5.B INF, OBN, THD slavka.danisova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová 5.C SJL, ETV, VYV, ZRŠ 2 veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga 6.A BIO, ENV, THD, INF peter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Hirčková 6.B FYZ, CHE martina.hirckova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Golecká 7.A GEG, THD, ANJ, ETV, INF veronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Kristína Gernátová 7.B SJL, ANJ kristina.gernatova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Marcela Luhová 7.C VYV, NEJ, ETV marcela.luhova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche 8.A OBN, ETV, THD, TSV, NEJ lucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová 8.B DEJ, OBN, ETV jaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Daniela Koberová 8.C SJL, MAT daniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová 9.A MAT, NBV barbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Julie Rázusová 9.B ANJ, ETV julie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Hegedüšová   SJL lucia.hegedusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Haluzová   SJL maria.haluzova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová   SJL, ETV maria.barnova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Petreje   TSV, GEG, THD katarina.petreje@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik   TSV, THD lubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka   NBV peter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Denisa Balogová   ANJ denisa.balogova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová   ANJ hana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková   ANJ, RUJ lesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková   ANJ veronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Bc. Eva Miskolci eva.miskolci@zsmedzilaba.eu
Jana Kršňáková jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Lucia Agoštonová lucia.agostonova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Katarína Kassayová  katarina.kassayova@zsmedzilaba.eu
Bc. Miroslava Priškinová miroslava.priskinova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Michal Jesenský michal.jesensky@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíková renata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka peter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelová ekonómka
Anna Khúlová personalistka
Katarína Zemanová tajomníčka, asistentka RŠ
Milan Khúla pracovník OST
Ing. Štefan Židek školník
Estera Sládeková upratovačka
Gabriela Buchová upratovačka
Anna Páleniková vedúca ŠJ
Viera Spasovská, Erika Randlová, Michala Gracerová,
Renáta Kubičinová, Martina Berčeková, Ľubica Brišová
kuchárky
Školský špeciálny pedagógPaedDr. Eva Selnekovičová
Poradňa na Nevädzovej (externý psychológ)Mgr. Alexandra Stanislavová
Metodické združenie 1. stupňa Mgr. Ľuba Jarošová
Metodické združenie ŠKD PaedDr. Béla Bartók
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov Mgr. Peter Šaliga
PK environmentálnej výchovy Mgr. Peter Šaliga
PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykov Mgr. Julie Rázusová
PK výchovných predmetov Mgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKT Mgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJ PaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUV Mgr. Veronika Golecká
Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSV Mgr. Katarína Petreje
Koordinátor matematických súťaží Mgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová
Koordinátor voľnočasových aktivít Mgr. Martina Čermáková