Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Zástupkyňa II. stupňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu (ŠKD)
bela.bartok@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná a kariérová poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Ľubomíra Chromejová

Asistentka riaditeľky školy
tajomníčka
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

MgR. JITKA kOCHANOVÁ

Vedúca školskej jedálne
jedalen@zsmedzilaba.eu

Jarmila Gorelová

ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Božena Maďarová1.Abozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová1.Bjana.krizanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Simona Štefanková1.Csimona.stefankova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jarmila Kotríková2.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková2.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Kovácsová2.Ckatarina.kovacsova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Patrícia Debnárová, Dis. art.2.D patricia.debnarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová3.A, ZRŠ 1luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Natália Dukátová, PhD.3.Bnatalia.dukatova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Alexandra Dziubanová3.Calexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová4.Asona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková4.Blenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová info@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Béla Bartók NEJ, ZRŠ pre výchovubela.bartok@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Konečná VaKP, ZRŠ 2katarina.konecna@zsmedzilaba.eu
Mgr. Milota Segíňová5.AANJ, CHE, ETVmilota.seginova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Marcela Luhová5.BVYV, NEJ, PVCmarcela.luhova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová6.AANJ, ETVhana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Andrea Tajzlerová6.BSJL, DEJandrea.tajzlerova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Daniela Koberová6.CMAT, ETVdaniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová7.AMAT, INFzuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová7.BSJL, HUVveronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Haluzová8.ASJL, DEJmaria.haluzova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Hirčková8.BFYZ, CHEmartina.hirckova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Golecká9.AGEG, THD, ANJ, HUV, ETVveronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Petreje9.BTSV, GEG, THD ETVkatarina.petreje@zsmedzilaba.eu
Mgr. Stela Nemčíková9.CVYV, ETVstela.nemcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga BIO, THD, ENVpeter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche TSV, NEJ, OBN, ETVlucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová DEJ, GEG, OBNjaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová MATbarbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Julie Rázusová ANJjulie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, THDlubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ondrej Lesňák ANJ, SPJondrej.lesnak@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, KSJLClesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková ANJveronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Štefan Jurča SJL, VYVstefan.jurca@zsmedzilaba.eu
Mgr. Adam Füssy ANJ, OBNadam.fussy@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Hegedüšová materská dovolenkalucia.hegedusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová materská dovolenkamaria.barnova@zsmedzilaba.eu
Jana Kršňáková jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Lucia Agoštonová lucia.agostonova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Bc. Miroslava Priškinová miroslava.priskinova@zsmedzilaba.eu
Daniela Ivanová daniela.ivanova@zsmedzilaba.eu
Barbara Ledényiová barbara.ledenyiova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dominika Vrbiarová dominika.vrbiarova@zsmedzilaba.eu
Zuzana Kiššovázuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíkovárenata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinkapeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Ing. Barbora Kováčovábarbora.kovacova@zsmedzilaba.eu
Ing. Katarína Dzurjaninovákatarina.dzurjaninova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dana Cibulkovádana.cibulkova@zsmedzilaba.eu
Monika Slančíkovámonika.slancikova@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelováekonómka
Anna Khúlovápersonalistka
Ľubomíra Chromejovátajomníčka, asistentka RŠ
Peter Raupracovník OST
Milan Celláryškolník
Estera Sládekováupratovačka
Gabriela Buchováupratovačka
Mgr. Jitka Kochanovávedúca ŠJ
Marta Hanákováhlavná kuchárka
Ján Gallkuchár
Júlia Kijačková, Mária Lofajová, Vasylyna Mojsiukpomocná sila
Školský špeciálny pedagóg PaedDr. Eva Selnekovičová, Mgr. Stela Nemčíková
Školský psychológ Mgr. Lenka Pindrochová
Poradňa na Nevädzovej (externý psychológ) Mgr. Alexandra Stanislavová
Metodické združenie 1. stupňaMgr. Ľuba Jarošová
Metodické združenie ŠKDPaedDr. Béla Bartók
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetovMgr. Peter Šaliga
Koordinátor environmentálnej výchovyMgr. Peter Šaliga
PK matematiky, fyziky a informatikyMgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykovMgr. Julie Rázusová
PK výchovných predmetovMgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKTMgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJPaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUVMgr. Veronika Golecká
Koordinátor čitateľskej gramotnostiMgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSVMgr. Katarína Petreje
Koordinátor matematických súťažíMgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová
Koordinátor voľnočasových aktivítMgr. Martina Čermáková