Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Veronika Chovancová

Zástupkyňa II.stupňa
veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu (ŠKD)
bela.bartok@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná a kariérová poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Zemanová

Asistentka riaditeľky školy
tajomníčka
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne
annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Božena Maďarová 1.A bozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová    1.B jaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Alexandra Dziubanová 1.C alexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jarmila Kotríková 2.A jarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková 2.B jaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová    3.A, ZRŠ 1 luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová 3.B sona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková 4.A lenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jolana Sabová 4.B  jolana.sabova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dominika Vrbiarová 4.C dominika.vrbiarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Adriana Ciglanová 4.D adriana.ciglanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová  info@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Béla Bartók NEJ, HUV, ZRŠpVbela.bartok@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová5.AMAT, INFzuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
JUDr. Slávka Danišová5.BINF, OBN, THDslavka.danisova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová5.CSJL, ETV, VYV, ZRŠ 2veronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga6.ABIO, ENV, THD, INFpeter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Hirčková6.BFYZ, CHEmartina.hircova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Golecká7.AGEG, THD, ANJ, ETV, INFveronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Kristína Gernátová7.BSJL, ANJkristina.gernatova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Marcela Luhová7.CVYV, NEJ, ETVmarcela.luhova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche8.AOBN, ETV, THD, TSV, NEJlucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová8.BDEJ, OBN, ETVjaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Daniela Koberová8.CSJL, MATdaniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová9.AMAT, NBVbarbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Julie Rázusová9.BANJ, ETVjulie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Hegedüšová SJLlucia.hegedusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Haluzová SJLmaria.haluzova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová SJL, ETVmaria.barnova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Petreje TSV, GEG, THDkatarina.petreje@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, THDlubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka NBVpeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Denisa Balogová ANJdenisa.balogova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová ANJhana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJlesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková ANJveronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Bc. Eva Miskolci eva.miskolci@zsmedzilaba.eu
Jana Kršňáková jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Lucia Agoštonová lucia.agostonova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Katarína Kassayová  katarina.kassayova@zsmedzilaba.eu
Bc. Miroslava Priškinová miroslava.priskinova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Vladimíra Casolani vladimira.casolani@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíková renata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka peter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelová ekonómka
Anna Khúlová personalistka
Katarína Zemanová tajomníčka, asistentka RŠ
Milan Khúla pracovník OST
Ing. Štefan Židek školník
Estera Sládeková upratovačka
Gabriela Buchová upratovačka
Anna Páleniková vedúca ŠJ
Viera Spasovská, Erika Randlová, Jana Kováčiková, Renáta Kubičinová, Martina Berčeková, Ľubica Brišová kuchárky
Školský špeciálny pedagógPaedDr. Eva Selnekovičová
Poradňa na Nevädzovej (externý psychológ)Mgr. Alexandra Stanislavová
Metodické združenie 1. stupňa Mgr. Ľuba Jarošová
Metodické združenie ŠKD PaedDr. Béla Bartók
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov Mgr. Peter Šaliga
PK environmentálnej výchovy Mgr. Peter Šaliga
PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykov Mgr. Julie Rázusová
PK výchovných predmetov Mgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKT Mgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJ PaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUV Mgr. Veronika Golecká
Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSV Mgr. Katarína Petreje
Koordinátor matematických súťaží Mgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová
Koordinátor voľnočasových aktivít Mgr. Martina Čermáková