Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
info@zsmedzilaba.eu

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.eu

Mgr. Mária Barnová

Zástupkyňa II. stupňa
maria.barnova@zsmedzilaba.eu

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu (ŠKD)
bela.bartok@zsmedzilaba.eu

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná a kariérová poradkyňa
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

Ľubomíra Chromejová

Asistentka riaditeľky školy
tajomníčka
tajomnicka@zsmedzilaba.eu

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne
annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Jarmila Kotríková1.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Mikulíková   1.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dominika Vrbiarová1.Cdominika.vrbiarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Patrícia Debnárová, Dis. art.1.Dpatricia.debnarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Božena Maďarová2.Abozena.madarova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jana Križanová2.Bjana.krizanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Alexandra Dziubanová2.Calexandra.dziubanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Soňa Gálová3.Asona.galova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lenka Kubiková3.Blenka.kubikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuba Jarošová4.A, ZRŠ 1luba.jarosova@zsmedzilaba.eu
Ing. Gabriel Sitťai4.Bgabriel.sittai@zsmedzilaba.eu
Mgr. Iveta J. Hajduová info@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Béla Bartók NEJ, ZRŠpVbela.bartok@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Konečná ANJ, NEJ, VaKPkatarina.konecna@zsmedzilaba.eu
Mgr. Hana Zemanová5.AANJ, ETVhana.zemanova@zsmedzilaba.eu
Ing. Marcela Hodosyová5.BINF, OBN, ETVmarcela.hodosyova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Haluzová5.CSJL, DEJ, ETVmaria.haluzova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Stenová6.AMAT, INFzuzana.stenova@zsmedzilaba.eu
PaedDr. Veronika Chovancová6.BSJL, HUVveronika.chovancova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Šaliga7.ABIO, ENV, THDpeter.saliga@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Hirčková7.BFYZ, CHEmartina.hirckova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Golecká8.AANJ, GEG, THDveronika.golecka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Katarína Petreje8.BTSV, THD, GEGkatarina.petreje@zsmedzilaba.eu
Mgr. Marcela Luhová8.CNEJ, VYVmarcela.luhova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lucia Reiche9.ANEJ, OBN, THD, TSV, ETVlucia.reiche@zsmedzilaba.eu
Mgr. Jaroslava Felcanová9.BOBN, DEJ, ETVjaroslava.felcanova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Daniela Koberová9.CSJL, MATdaniela.koberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Barbora Gerberová MAT, FYZbarbora.gerberova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Julie Rázusová ANJjulie.razusova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Mária Barnová SJL, ETV, ZRŠ 2maria.barnova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, THD, GEGlubos.ciganik@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka NBVpeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Denisa Balogová ANJ, ETVdenisa.balogova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dana Trebatická ANJdana.trebaticka@zsmedzilaba.eu
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, ETVlesia.stuskova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Veronika Bilková ANJ, SJLveronika.bilkova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Michal Jesenský MAT, INF, THD, PDAmichal.jesensky@zsmedzilaba.eu
Jana Kršňáková jana.krsnakova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Martina Čermáková martina.cermakova@zsmedzilaba.eu
Oľga Ragačová olga.ragacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Petronela Sabová petronela.sabova@zsmedzilaba.eu
Lucia Agoštonová lucia.agostonova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsmedzilaba.eu
Magdaléna Záhorská magdalena.zahorska@zsmedzilaba.eu
Miroslava Lepešová miroslava.lepesova@zsmedzilaba.eu
Bc. Miroslava Priškinová miroslava.priskinova@zsmedzilaba.eu
Daniela Ivanová daniela.ivanova@zsmedzilaba.eu
Barbara Ledényiová barbara.ledenyiova@zsmedzilaba.eu

Mgr. Dana Cibulkovádana.cibulkova@zsmedzilaba.euMonika Slančíkovámonika.slancikova@zsmedzilaba.euIng. Katarína Dzurjaninovákatarina.dzurjaninova@zsmedzilaba.eu<

Zuzana Kiššovázuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíkovárenata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinkapeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Ing. Barbora Kováčovábarbora.kovacova@zsmedzilaba.eu
Jarmila Gorelováekonómka
Anna Khúlovápersonalistka
Katarína Zemanovátajomníčka, asistentka RŠ
Milan Khúlapracovník OST
Ing. Štefan Židekškolník
Estera Sládekováupratovačka
Gabriela Buchováupratovačka
Anna Pálenikovávedúca ŠJ
Marta Hanáková, Ľubica Brišová, Michala Derevjaníková, Daniela Maková, Jarmila Krajčíkovákuchárky
Školský špeciálny pedagógPaedDr. Eva Selnekovičová, Mgr. Stela Nemčíková
Poradňa na Nevädzovej (externý psychológ)Mgr. Alexandra Stanislavová
Metodické združenie 1. stupňaMgr. Ľuba Jarošová
Metodické združenie ŠKDPaedDr. Béla Bartók
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetovMgr. Peter Šaliga
Koordinátor environmentálnej výchovyMgr. Peter Šaliga
PK matematiky, fyziky a informatikyMgr. Zuzana Stenová
PK cudzích jazykovMgr. Julie Rázusová
PK výchovných predmetovMgr. Lucia Reiche
Koordinátor IKTMgr. Zuzana Stenová
Koordinátor aktivít v NEJPaedDr. Béla Bartók
Koordinátor aktivít HUVMgr. Veronika Golecká
Koordinátor čitateľskej gramotnostiMgr. Lenka Kubiková
Koordinátor aktivít TSVMgr. Katarína Petreje
Koordinátor matematických súťažíMgr. Barbora Gerberová, Mgr. Daniela Koberová
Koordinátor voľnočasových aktivítMgr. Martina Čermáková