Projekty

Projekty

Aktuálne sme ako škola zapojení v nasledovných projektoch:
projekt Malá škola vo veľkom meste – kolegyňa Ľuba Jarošová získala podporu k projektu – suma 3 000 € – vybudovanie edukačného altánku v exteriéri školy
projekt Školy pre budúcnosť – kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 3.A na tvorivé učenie hrou optikou digitálneho sveta.
v rámci tohto projektu sme pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov v Kremnici i v Bratislave a potešili ich vo vianočnom čase.
Kreatívne medzigeneračné dialógy – workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy.

workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy. 

projekt Malá škola vo veľkom meste – kolegyňa Ľuba Jarošová získala podporu k projektu – suma 3 000 € – vybudovanie edukačného altánku v exteriéri školy

 

projekt Malá škola vo veľkom meste – kolegyňa Ľuba Jarošová získala podporu k projektu – suma 3 000 € – vybudovanie edukačného altánku v exteriéri školy
projekt Školy pre budúcnosť – kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 3.A na tvorivé učenie hrou optikou digitálneho sveta.
v rámci tohto projektu sme pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov v Kremnici i v Bratislave a potešili ich vo vianočnom čase.
Kreatívne medzigeneračné dialógy – workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy.

workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy. 

projekt Školy pre budúcnosť – kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 3.A na tvorivé učenie hrou optikou digitálneho sveta.
v rámci tohto projektu sme pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov v Kremnici i v Bratislave a potešili ich vo vianočnom čase.
Kreatívne medzigeneračné dialógy – workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy.
workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy. 
projekt Školy pre budúcnosť – kolegyňa Ľubica Noščáková získala podporu pre prácu s jej triedou 3.A na tvorivé učenie hrou optikou digitálneho sveta.
v rámci tohto projektu sme pripravili vianočné dielne so starkými v Domove dôchodcov v Kremnici i v Bratislave a potešili ich vo vianočnom čase.
Kreatívne medzigeneračné dialógy – workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy.
workshopy a dielne so starkými na Sklenárovej ulici v Bratislave od januára do júna 2014 s triedami rôznych ročníkov školy. 

Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená

 • Škola podporujúca zdravia – MŠ, MZ SR
 • Detský čin roka – MŠ SR
 • Svetový deň zvierat – Únia zvierat
 • Medzigeneračné dialógy – Podpora seniorov – Fond GSK
 • S knihou nie si nikdy sám – ZŠ Medzilaba
 • Bratislava – moje mesto (Príbeh jedného miesta) – Nadácia PONTIS
 • Svetový deň výživy – Hravo – Zdravo – MŠ SR
 • Olománia – NATUR – PACK
 • Stroj na jednotky – Zborovňa.sk
 • Bavme deti športom – Športová únia ELÁN
 • TOP liga (futbal) – Športový klub Ružinov
 • Futbalové stretnutia – ŠK INTER
 • Vesmír očami detí – Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Komparo – projekt KOMPARO
 • Pikopretek
 • Pytagoriáda
 • Deň Zeme – lesné zvieratká
 • Deň narcisov – Liga proti rakovine
 • ENVIROTÁZNIKY – Svetové dedičstvo UNESCO
 • Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí – Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave
 • Ružinovský IDOL – ZŠ Drieňová
 • Maľovačky – Moje najlepšie prázdniny – MŠ SR
 • Vznik sveta – mobilné planetárium 
 • Kukučka obyčajná – vták roka 2017
 • Ornamentálna mapa Slovenska – Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018
 • Klokan
 • Ypsilon 
 • English STAR
 • Rodina a základné ľudské právo na život
 • Ruža – kráľovná kvetov
 • Aby sme sa nezranili – prevencia dopravnej výchovy – p. kpt. Pichňová
 • Deň vody – Putovanie jednej kvapky – p. Sadíleková
 • Život v praveku – ZŠ Medzilaba
 • Tri groše – finančná gramotnosť – ZŠ Medzilaba
 • Slovensko – moja vlasť – ZŠ Medzilaba (ŠvP, výlety, exkurzie, vláčik po pamiatkach BA, projektové dni)
 • Peniaze hýbu svetom – výchovné koncerty – CLAKSON
 • Maksík, Maks – Exam
 • Všetkovedko
 • Svet pána Brailla – mestská knižnica BA (Klariská ulica)
 • Tiger je v každom z nás – (integrácia detí do bežného života)
 • Spoznávame Rakúsko (exkurzie, výlety) – ZŠ Medzilaba
 • Ročné obdobia – tvorivé dielne – ZŠ Medzilaba
 • Lienka pomoci – zbierka starých mobilov – Orange
 • Umenie inšpiráciou – BIB, BAB