OZ MEDZILABA

Združenie rodičov a priateľov školy MEDZILABA.

Občianske združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci so Základnou školou a s inými subjektmi spolupráce.

 Hlavnou úlohou a náplňou občianského združenia je napomáhať rozvoju školy, spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom. 

Občianske združenie vyvíja aj aktívnu činnosť v oblasti projektového manažmentu školy.

FAKTURAČNé údaje

aj pre 2% z dane

IČO

42266700

DIČ

2020974340

Číslo účtu / IBAN

3186271653/0200
SK2202000000003186271653

  • variabilný symbol pre dobrovoľný príspevok je 111
  • variabilný symbol sponzorskej pomoci škole: 222
  • variabilný symbol pre pomoc soc. slabším žiakom školy: 777

Funkčné zloženie občianskeho združenia