Termínovník

Termínovník pre školský rok 2022/2023

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka

05.09.2022 (pondelok) 07.09.2022 (streda) 28.10.2022 – 31.10.2022 16.11.2022 (streda) 18.11.2022 (piatok) 14.12.2022 (streda) 22.12.2022 (štvrtok) 23.12.2022 – 05.01.2023 09.01.2023 (pondelok) 25.01.2023 (streda) 31.01.2023 (utorok) 20.02.2023 – 24.02.2023 15.03.2023 (streda) 22.03.2023 (streda) 12.04.2023 (streda) 14.04.2023 – 15.04.2023 17.05.2023 (streda) 14.06.2023 (streda) 22.06.2023 (štvrtok) 30.06.2023 (piatok)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

začiatok školského vyučovania
triedne schôdzky RZ (online)
jesenné prázdniny
PR – hodnotenie za 1. štvrťrok školského roka
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok školského roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
TESTOVANIE 9 – 2023
PR – hodnotenie za 3. štvrťrok školského roka
veľkonočné prázdniny
TESTOVANIE 5 – 2023
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení