Termínovník

Termínovník pre školský rok 2023/2024

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka

04.09.2023 (pondelok)
13.09.2023 (streda)
30.10.2023 – 31.10.2023
15.11.2023 (streda)
13.12.2023 (streda)
21.12.2023 – 22.12.2023
23.12.2023 – 07.01.2024
08.01.2024 (pondelok)
24.01.2024 (streda)
31.01.2024 (streda)
04.03.2024 – 08.03.2024
13.03.2024 (streda)
20.03.2024 (streda)
28.03.2024 – 02.04.2024
17.04.2024 (streda)
05.04.2024 – 06.04.2024
12.06.2024 (streda)
20.06.2024 (štvrtok)
28.06.2024 (piatok)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

začiatok školského vyučovania
triedne schôdzky RZ 
jesenné prázdniny
PR – hodnotenie za 1. štvrťrok školského roka
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok školského roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
TESTOVANIE 9 – 2024
veľkonočné prázdniny
PR – hodnotenie za 3. štvrťrok školského roka
zápis do 1. ročníka
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení