Termínovník

Termínovník pre školský rok 2021/2022

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka

02.09.2021 (štvrtok)
08.09.2021 (streda)
28.10.2021 – 29.10.2021
15.11.2021 (pondelok)
08.12. 2021(streda)
22.12.2021 (streda)
23.12.2021 – 07.01.2022
10.01.2022 (pondelok)
19.01.2022(streda)
31.01.2022 (pondelok)
04.02.2022 (piatok)
28.02. – 04.03.2022
16.03. 2022(streda)
06.04.2022 (streda)
13.04.2022 (streda)
14.04.- 19.04.2022
18.05.2022 (streda)
15.06.2022 (streda)
22.06.2022(streda)
30.06.2022 (streda)
začiatok školského vyučovania
triedne schôdzky RZ
jesenné prázdniny
PR – hodnotenie za 1. štvrťrok školského roka
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok školského roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
polročné prázdniny
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
TESTOVANIE 9 – 2022
PR – hodnotenie za 3. štvrťrok školského roka
veľkonočné prázdniny
TESTOVANIE 5 – 2022
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení