O nás

Vitajte na stránkach
ZŠ Medzilaborecká

Naša škola sa nachádza na Medzilaboreckej 11 v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Školu tvorí 5 pavilónov a rozsiahly samostatný športový areál, ktorý je využívaný tak v doobedňajšom, ako i v popoludňajšom čase na rôzne športové aktivity. Pre Váš prehľad sme pripravili plány školy a tried.

História školy

Vznik školy – 1. september 1964, prvou riaditeľkou školy bola p. Alžbeta Mičušíková. Dňa 10.9.1975 bola ZŠ Medzilaborecká premenovaná na ZŠ Karola Šmidkeho. V školskom roku 1967/68 boli otvorené prvé dve triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka pre celý obvod BA II. Odvtedy sa každoročne uskutočňovali na škole prijímacie pohovory do takýchto tried. Škola postupne získala vynikajúci kredit. V školskom roku 1976/77 sa novou riaditeľkou stala p. Amália Ščibravá. 11. 1. 1990 sa konali na mimoriadnej pedagogickej rade prvé demokratické voľby. Riaditeľkou školy bola zvolená p. Elena Tvrdoňová, ktorá školu riadila do roku 2009.