100 rokov Československa

100 rokov Československa

Žiaci 8.A triedy si pripravili projekt, ktorý mal následné časti:

 1. Vznik ČSR a významní predstavitelia (zakladatelia) – pripravil žiak L.Révay
 • T.G.Masaryk
 • M.R.Štefánik
 • E.Beneš
 1. Československá mena – peniaze – A. Rašín (minister financií) ) – pripravil žiak D. Vohnout
 • Postavenie Bratislavy po I. svetovej vojne
 • tri významné budovy – SND, Univerzita Komenského, Obchodný dom Manderlák
 1. Letné sídlo T.G.Masaryka – Topoľčianky – pripravil žiak D. Mokriš
 • obľúbené jedlá T.G.Masaryka
 1. Postavenie žien po I. svetovej vojne – pripravila žiačka H. Cibulová
 • H. Podolská – módna návrhárka
 • A.Masaryková – charitatívna činnosť
 • Eliška Junková – automobilová pretekárka
 1. Módne štýly mužov a žien v r. 1920 1930 – pripravila žiačka J.Danisová
 2. Kaviarne za prvej republiky – pripravila žiačka T.Matrková
 3. Šport – automobilový v ČSR – pripravil žiak N.K.Monosi

Ďakujeme všetkým žiakom za vynikajúcu prácu a výborne zvládnutie prezentácie projektov pre žiakov našej školy.

Foto tu

54321
(0 votes. Average 0 of 5)