Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Vo februári 2021/2022 prebehli na našej škole triedne a školské kolá tejto recitačnej súťaže. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v oboch bola zastúpená poézia i próza. Triedneho kola sa zúčastnili všetky triedy druhého stupňa. Do školského kola postúpilo 19 žiakov.

Tento ročník sa čiastočne konal online. Žiaci, ktorí boli v karanténe, si nahrali video s vlastným prednesom. Porota hodnotila nie len jeho úroveň, ale aj samotnú náročnosť textu. Vybrať medzi súťažiacimi bolo náročné. Texty, s ktorými sa súťažiaci predstavili, vyžadovali značné úsilie pri učení sa naspamäť. Všetci mali príjemný a melodický hlas. Bola radosť ho počúvať.

Víťazmi sa stali:

II. kategória – poézia

1. miesto: Maxim Uhlíř 6.B (M. Rúfus – Laktibrada)

2. miesto: Juraj Beťko 6.B (Kraľovnianska víla)

3. miesto: Liliana Slobodová 6.B (j. Mokoš – Okno)

II. kategória – próza

1. miesto: Teo Petrisko 6.A (K. Švecová – Emilov šťastný deň)

2. miesto: Albert Šaling 5.C (V. Šiklová – Ako sa Dunčo stratil)

3. miesto: Lujza Jenisová 6.B (G. Futová – Šelmy v lavici)

III. kategória – poézia

1. miesto: Linda Lamačová 7.C (V. Šefčík – Diagnóza lenivec)

2. miesto: Katarína Horáková 7.C (M. Válek – Nevidiiteľné auto, viditeľný strom)

3. miesto: Tereza Juranová 7.B (T.S. Elliot – Ako osloviť mačku)

3. miesto: Martin Rutai 8.B (M. Válek – Z vody)

III. kategória próza

1. miesto: Alexandra Horáková 9.A (K. Švecová – Emilov šťastný deň)

2. miesto: Legelová Jazmína 8.C (D. Hevier – Buvirozprávka pre blchu)

3. miesto: Olívia Vlašičová 8.B (Nebezpeční pre hmyz)

3. miesto: Tomáš Ondrčka 8.B (Staré grécke povesti a báje)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)