Svetový deň vody 2021 - ŠKD

Svetový deň vody 2021 - ŠKD

Ani na ” Deň vody ” sme nezabudli

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne
pripomína 22. marca. Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN
v brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné
problémy v súvislosti s vodou.


54321
(0 votes. Average 0 of 5)