SVETOZÁR

SVETOZÁR

“Svetozár” – inscenované čítanie, problém holubov, neskôr aj mobilov, hra na poslancov a veľa smiechu pri argumentoch…. Príbeh od Andrey Gregušovej láskavým a vtipným spôsobom predstavuje mestské holuby v inom…