Darujte 2% z daní

Darujte 2% z daní

 

Vážení rodičia,

naše Združenie rodičov a priateľov školy MEDZILABA bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z daní za rok 2018.

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy MEDZILABA

  • Forma: občianske združenie
  • IČO: 42266700
  • SID: nevypĺňa sa
  • Adresa: Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a našim deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% ste priebežne informovaní na Rade školy a prostredníctvom zástupcov rodičov jednotlivých tried a rovnako je predkladaný a schvaľovaný aj rozpočet pre daný školský rok zverejňovaný v osobitnej sekcii.

Od tohto roku máte možnosť škole oznámiť, že ste nám svoje 2% darovali tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (nie však sumu) a my sa Vám poďakujeme aj prostredníctvom našej web stránky. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu Vašich detí! Ďakujeme!

 Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka školy

 

Ak sa  rozhodnete poukázať 2% našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

  1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2022 a tiež aby Vám vystavil tlačivo (potvrdenia o zaplatení dane (pdf) – TU) a následne  vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane http://zsmedzilaba.eu/wp-content/uploads/2023/04/vyhlasenie-2-2022.pdf a obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska –  najneskôr do 30.04. 2023
  • Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):   vypočítajte si 2 % z dane z príjmov, vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie, riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.03. 2023 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň
  • Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane: Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk
  • 4. Právnické osoby: Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2023, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5 % z dane.

Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Ďakujeme

Združenie rodičov a priateľov školy MEDZILABA

54321
(0 votes. Average 0 of 5)